• Ocean Skin
  • Shiseido Anessa
  • Voodoo Cream

ขอบเขตความรับผิดชอบ กรณีสินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง

ตามนโยบายสากลความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทางไปรษณีย์ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ค้า/ผู้ขาย

ทั้ง Ebay,Yahoo,Gmarket,Amazon และร้านค้าออนไลน์ส่่วนใหญ่ไม่ครอบคุมในจุดนี้ค่ะ กรณีเดียวหากผู้ซื้อต้องการให้ครอบคลุมความเสียหายเหล่านี้ต้องซื้อประกันค่ะ หากต้องการซื้อประกันความเสียหายต่อสินค้ารบกวนติดต่อทางร้านได้เลยค่ะ

 

เนื่องจากทางร้านได้มีการปรับราคาสินค้าลงหลายรายการ ซึ่งเป็นราคาที่ถือว่า ถูกมาก ดังนั้นทางร้านไม่สามารถแบกรับความเสียหายตรงส่วนนี้ได้ค่ะ 


** ทางร้านแพ็คสินค้ากันกระแทกอย่างดี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งของทางไปรษณีย์ไทยค่ะ

*** หากเกิดกรณีสินค้าสูญหายหรือ ไม่ครบ ให้รีบแจ้งกับทางร้านภายใน 1 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า หากเกินกว่านั้นทางร้านขอไม่รับผิดชอบทุกกรณีค่ะ